רשת סייסמית של ישראל

  • מיקום התחנות ברשת הסייסמית של ישראל


    כחלק מפרויקט “תרועה”, להתרעה קצרת מועד בפני רעידות אדמה למדינת ישראל, שודרגה רשת התחנות הסיסמיות של ישראל (ISN), והרשת מכילה היום יותר מ-100 תחנות המשדרות בזמן אמת למרכזי הנתונים בירושלים ובלוד. תיאור מקיף של הרשת הסיסמית החדשה, כמו גם רמת הביצועים שלה, ניתן למצוא במאמר שהתפרסם לאחרונה בעיתונות המדעית, ב- Seismolgical Research Letters, ואנו מבקשים שכל שימוש בנתוני רשת “תרועה” החל משנת 2018 ילווה במתן קרדיט על-ידי ציטוט המאמר:

    Kurzon, I., R. N. Nof, M. Laporte, H. Lutzky, A. Polozov, D. Zakosky, H. Shulman, A. Goldenberg, B. Tatham, and Y. Hamiel (2020). The “TRUAA” Seismic Network: Upgrading the Israel Seismic Network—Toward National Earthquake Early Warning System, Seismol. Res. Lett. XX, 1–20, doi: 10.1785/0220200169.

    קובץ להורדה CSV מפה בגודל מלא...