מה זה סייסמומטר?

הסייסמומטר

הסיסמומטר הוא הגלאי / החיישן של תנודות הקרקע, כאשר הוא מחובר לרשם, נקבל מערכת סיסמוגרף.

הסיסמומטר הפשוט ביותר הוא משקולת תלויה על קפיץ קבוע למסגרת הצמודה לקרקע כאשר המסגרת מזדעזעת כתוצאה מפעולתם של גלים סיסמים ההתמד של המשקולת גורם לה לפגר אחרי תנועת המסגרת. תנועה יחסית זו נרשמת על ידי עט מיוחד על גבי נייר העוטף את התוף.

במערכות סיסמיות מודרניות התנועה היחסית בין המשקולת למסגרת מייצרת סיגנל חשמלי המוגבר אלפי או מאות אלפי מונים באמצעים אלקטרונים ונרשמת על דיסק המחשב.מרבית הסיסמומטרים בעולם מודדים את מהירות התנודה של הקרקע.