מהי מגניטודה?

מהי מגניטודה? מהו סולם ריכטר?

המגניטודה היא מדד של כמות האנרגיה הסיסמית שהשתחררה במוקד רעידת אדמה.הסייסמולוג האמריקאי ריכטר (C.F Richter) העלה את הרעיון לקבוע את במגניטודה (העוצמה היחסית של רעידת האדמה) ממדידת התנודה המרבית הנרשמת בתחנה בפני השטח. המגניטודה מאפשרת להשוות עוצמתן של רעידות אדמה שונות. מבחינה זו דומה סולם המגניטודה לסולם הטמפרטורות; גם הטמפרטורה מהווה מדד יחסי של אנרגיה, במקרה זה אנרגיה של חום ריכטר הגדיר את המגניטודה על-ידי המשוואה הכללית:

M = Log a/T + (D,h)F

כאשר a היא המשרעת המירבית של תנודת הקרקע, ביחידות מיקרון ( מיקרון = 0.001 מ"מ),T הוא זמן המחזור של התנודה הנמדד בשניות. הפונקציה F מתארת את התלות במרחק D ובעומק מוקד הרעידה h .מן המשוואה הנתונה למעלה, ברור שהמגניטודה יכולה להיות בעלת ערך כלשהו: חיובי, שלילי או אפס, אשר גודלו מבחינה מתמטית אינו מוגבל, כל עוד ניתן למדוד את ערך a.

"סולם ריכטר" (מסומנת ML = Local magnitude) ) פותח בשנות השלושים של המאה ה 20. מזה מספר עשרות שנים נקבעת המגניטודה של רעידות אדמה חזקות מההערכת המימדים של התנועה לאורך ההעתק שבו התרחשה רעידת האדמה. המגניטודה הגבוהה ביותר שנקבעה לרעידת אדמה היא 9.4 . מימדי ההעתקה קובעים פרמטר סיסמולוגי בשם "מומנט סיסמי" והמגניטודה, המסומנת MW היא המגניטודה ע"פ המומנט ( Moment magnitude ) המגניטודה של רעידות האדמה בישראל נקבעות על ידי האגף לסיסמולוגיה ממדידה של משך הסיגנל הסיסמי כפי שהוא נרשם על ידי התחנות השונות. המגניטודה הזו מסומנת Md - local duration magnitude

Seismograma