מהו סולם עצימות?

מהו סולם דרגות החומרה של רעידת אדמה (עצימות)?

דרגת החומרה של רעידת אדמה היא מדד של היקף האפקטים והנזקים שנגרמו בגלל רעידת אדמה. המדד הראשון ששימש בסייסמולוגיה לקביעת חוזקה של רעידת אדמה הוא סולם דרגות החומרה "seismic intensity scale" שפותח בסוף המאה התשע עשרה ושופר במהלך הזמן. סולם זה מתבסס על תצפיות אודות סידוק ושבירת פני הקרקע,נזק במבנים, תזוזות חפצים, שינויים במפלסי מים בבארות ותחושות בני אדם. תצפיות אלה נקראות "עדויות מאקרו-סיסמיות".

השיטה המקובלת לאיסוף עדויות מאקרו סיסמיות היא באמצעות שאלונים המופצים בקרב האוכלוסייה וניתן לענות להם גם באתר האינטרנט של האגף לסיסמולוגיה. מידע זה משמש בעריכת מפות איזו-סייסמיות, דהיינו, מפות המתארות את חומרת האפקטים של רעידת האדמה באמצעות קוים שווי-חומרה. באתר זה הוכן שאלון למקרה התרחשות רעידת אדמה חזקה בארץ. הענות הקהל במילוי השאלון ושליחתו באמצעות האינטרנט לאגף הסייסמולוגיה תשרת מטרה חשובה ביותר!

להלן תקציר ההגדרות של דרגות החומרה על פי הסולם האירופאי EMS-98 שהוגדר ב-1998.

דרגה I. לא מורגשת אינה מורגשת ,למעט באמצעות מכשירים.
דרגה II. מאובחנת מורגשת רק על ידי מעט אנשים יחידים הנמצאים במנוחה בבית.
דרגה III. תנודה חלשה מורגשת בבית על ידי מעט אנשים. אנשים במנוחה חשים בנדנוד או ברטט קל.
דרגה IV. דרגה מורגשת מורגשת בבית על ידי אנשים רבים, בחוץ על ידי מעטים. מעט אנשים מתעוררים משנתם. חלונות, דלתות וכלי בית רוטטים.
דרגה V. רעידה חזקה מורגשת בבית על ידי רוב האנשים, בחוץ על ידי מעטים. אנשים רבים ניעורים משנתם. מעט אנשים נבהלים. מבנים רועדים. חפצים תלויים מתנדנדים בחוזקה. חפצים קטנים זזים ממקומם. דלתות וחלונות נפתחים ו/או נטרקים.
דרגה VI. רעידה מפחידה אנשים רבים נבהלים ורצים החוצה. כמה חפצים נופלים. מבנים רבים סובלים מנזק קל שאינו בשלד המבנה,כמו למשל סדקים דקים ונפילת חלקי טיח קטנים.
דרגה VII. נזק למבנים רוב האנשים נבהלים ורצים החוצה. רהיטים זזים ממקומם וחפצים רבים נופלים ממדפים. מבנים רבים הבנויים היטב סובלים מנזק מתון: סדקים קטנים בקירות, נפילה של טיח, נפילת חלקי ארובות. במבנים ישנים ייתכנו סדקים גדולים בקירות והתמוטטות של קירות פנימיים.
דרגה VIII. הרס למבנים אנשים רבים מתקשים לעמוד. במבנים רבים נוצרים סדקים גדולים בקירות. במעט מבנים רגילים מתרחשת נפילה מאסיבית של קירות, ואילו מבנים ישנים וחלשים עלולים להתמוטט.
דרגה IX. נזק כללי למבנים בהלה כללית. מבנים ישנים וחלשים רבים מתמוטטים. נזק כבד נגרם גם למבנים הבנויים היטב: נפילה מאסיבית של קירות וקריסה חלקית של שלד המבנה.
דרגה X. הרס כללי למבנים מבנים רבים הבנויים היטב מתמוטטים.
דרגה XI. פורענות מרבית המבנים הבנויים היטב מתמוטטים, כולל מספר מבנים שנבנו לפי תקן מחמיר לעמידות בפני רעידות אדמה.
דרגה XII. חורבן כמעט כל המבנים נהרסים.

נלקח מהמקור:
1Grünthal, G. (ed.): European Macroseismic Scale 1998 (EMS-98). Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie 15, Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, Luxembourg, 99 pp., 1998.

להלן תמונות המראות נזק שנגרם כתוצאה מרעידת אדמה ב- 11 ביולי 1927:
Earthquake 1927
בתים שנפגעו בעיר העתיקה ירושלים
Earthquake 1927
פינוי ההריסות מבניין על הר הזיתים שהתמוטט ברעש
Bulletin 2009
מלון "ארמון החורף" ביריחו שהתמוטט ברעש
Bulletin 2009
רחוב בשכם, פינוי ההריסות וגילוי הגופות שנקברו תחתן
בתים הרוסים בשכם
בניין אוגוסטה ויקטוריה בירושלים שנפגע קשה
נזק בחדר באכסניה בבניין אוגוסטה ויקטוריה
נזק כבד בשכם
נזק כבד בשכם
עדות לנזקים בארץ כתוצאה מרעידות אדמה היסטוריות:
העתקה בעקבות 3 רעידות אדמה במצד עטרת
חורבות סוסיתא - רעידת אדמה 18 בינואר 749
חורבות בית שאן - רעידת אדמה 18 בינואר 749