מה זו רעידת אדמה?

מה זו רעידת אדמה?

רעידת אדמה היא תהליך טבעי, שסיבותיו הן תנועה של גושים עצומים של קרום כדור הארץ המתחככים זה בזה תוך כדי תנועה. קרום כדור הארץ בנוי מסדרה של לוחות ראשיים ועוד מספר לוחות משניים הנמצאים בתנועה מתמדת במהירות של מספר סנטימטרים בשנה. הלוחות מונעים על ידי כוחות מתוך כדור הארץ עצמו. החיכוך לאורך מישור המגע בין הלוחות )מישור השבר הגיאולוגי( מונע תנועה רציפה, ואולם כאשר הכוחות המופעלים על מישור השבר גוברים על כוח החיכוך, חלה תזוזה מהירה. זו רעידת אדמה.

Tectonic map


התמונה הבאה מציגה את הלוחות הטקטוניים אשר מרכיבים את קרום כדור הארץ ואת מקומם של מוקדי רעידות האדמה חזקות שהתרחשו בכדור הארץ . רעידות האדמה מתרחשות על מישורי המגע בין הלוחות.

Tectonic map


רעידת האדמה גורמת ליצירת גלים אלסטיים (סייסמים) שנעים בגוף כדור הארץ ומנדנדים את פני השטח שלו.

יש שלושה סוגי גלים עיקריים:
גלי לחץ P waves

נעים בגוף כדור הארץ כמו גלי קול כיוון תנודת החלקיק זהה לכיוון התקדמות הגל. אלה הם הגלים הסייסמיים המהירים יותר, והם מסוגלים לנוע הן דרך תווך מוצק והן דרך תווך נוזלי ומהירותם בסלע משתנה בין 4 ק"מ לשניה בפני השטח ל 15 קמ' לשנייהבמרכז כדור הארץ.

גלי גזירה S waves

נעים בגוף כדור הארץ במסלול דומה לזה של גלי P אלא שכיוון תנודת החלקיקים ניצב לכיוון התקדמות הגל הגל. המהירות של גלים אלה היא כ-7.1 ממהירות גלי P. גלי S נקראים גם גלי גזירה והם אינם מסוגלים לנוע בתוך תווך נוזלי. עיקר הנזק לבנינים נגרם מגלי גזירה. .

גלי שטח Surfare Waves

אלה הם גלים סייסמיים המוגבלים בתנועתם בקרבה לפני השטח של כדור הארץ. בדרך כלל יוצרים תנודות קרקע חזקות מאלה של גלי P ו S ולפיכך גורמים להרס הכרוך ברעידות אדמה, דוקא באתרים רחוקים יותר ממוקד הרעש.


גלים סייסמים