הסטוריה של רעידות באיזור המוקד

בתאריך 2024-03-28 שעה 19:03:15 (UTC+02:00)

היסטוריה של רעידות אדמה שהתרחשו בקרבת הרעידה שהורגשה ברדיוס של  20 ק"מ