הסטוריה של רעידות באיזור המוקד

בתאריך 2024-01-23 שעה 10:26:37 (UTC+02:00)

היסטוריה של רעידות אדמה שהתרחשו בקרבת הרעידה שהורגשה ברדיוס של  20 ק"מ