הסטוריה של רעידות באיזור המוקד

בתאריך 2023-03-01 שעה 06:23:18 (UTC+02:00)

היסטוריה של רעידות אדמה שהתרחשו בקרבת הרעידה שהורגשה ברדיוס של  20 ק"מ