הרגשת רעידת אדמה שלא מופיעה באתר.

אזרח יקר בכדי להכיר טוב יותר את השפעותיה של רעידת אדמה בישראל אנו זקוקים למידע שבשאלון להלן.
מידע אישי ומיקום
כתובת המקום בו היית בזמן הרעידה:

זמן הרעידה שהרגשת:
השפעה על אנשים חפצים ומבנים
אנא בחר את התמונה למטה המתארת בצורה הטובה ביותר כיצד הרגשת את רעידת האדמה.
נא שים לב לחפצים שזזים או נופלים רהיטים שזזים או נופלים בהלה של האנשים סדקים וטייח שנופל.


תודה למרכז הסייסמולוגי הארופאי עבור השימוש בתמונות.