בתאריך 2024-01-23 שעה 10:26:37 (UTC+02:00)

אזרח יקר בכדי להכיר טוב יותר את השפעותיה של רעידת אדמה בישראל אנו זקוקים למידע שבשאלון להלן.
רעידת אדמה שהורגשה מגניטודה2.8 עומק 21 ק"מ
קוד 202401230826
מידע אישי ומיקום
כתובת המקום בו היית בזמן הרעידה:
השפעה על אנשים חפצים ומבנים
אנא בחר את התמונה למטה המתארת בצורה הטובה ביותר כיצד הרגשת את רעידת האדמה.
נא שים לב לחפצים שזזים או נופלים רהיטים שזזים או נופלים בהלה של האנשים סדקים וטייח שנופל.


תודה למרכז הסייסמולוגי הארופאי עבור השימוש בתמונות.