בתאריך 2024-03-28 שעה 19:03:15 (UTC+02:00)

רעידת אדמה שהורגשה מגניטודה 3.2 עומק 4.215494791666666 ק"מ
קוד 202403281703

נשמח למילוי שאלון אם הרגשת וגם אם לא! => אנא מלא שאלון

מפה המציגה את מוקד הרעידה וחישובי עצימות לפי הגלויות שמלאו ע"י הציבור