תגובת אתר שנמדדה בארץ

  • תגובת אתר

    רעידות האדמה, שהתרחשו בעשור השנים האחרון במקומות שונים בעולם, הביאו למסקנה הנחרצת, שאחד הגורמים המשפיעים ביותר על רמת הסיכון הסיסמי באתר נתון הוא התגובה המקומית של הקרקע לגלים הסיסמיים העוברים דרכה אל פני השטח. התופעה האחראית להגברת התנועה בפני השטח היא לכידת גלים סיסמיים בשכבות הקרקע העליונות, כתוצאה מהבדלי אימפדנס סיסמי בין שכבות קרקע רכה לבין הסלע בבסיסם. התאבכות בין הגלים לכודים בשכבות הקרקע גורמת לתבניות תהודה, שצורתן והתדר שלהן נקבעות על ידי תכונות גיאומטריות ומכאניות של תת הקרקע. פונקצית התגובה מתארת את מידת ההגברה של תנודות בפני השטח לעומת התנודות שהיו מתפתחות אילו פני השטח היו סלע קשה. סקרי תגובת האתר שנערכו על ידי אגף סיסמולוגיה , יחד עם מידע גיאולוגי כללי סקרים גיאופיסיים ו/או נתונים מקידוחים שימשו בבנית מודל חד מימדי של תת הקרקע ממנו חושבה פונקציית התגובה של עמודת הקרקעות (=פונקצית תגובת אתר). ספקטרום התאוצות לתכנון באתר הנבדק הוערך בשיטת SEEH - Stochastic Estimation of the Earthquake Hazard שפותחה אל ידי דר' א. שפירא ודר' ט.ואן אק בשנת 1993, תוך שימוש בנתונים סייסמולוגים אזוריים ובנתוני המודל של תת הקרקע

    פתיחת קובץ לקבלת נתונים של תגובת אתר

    יש להקיש על האיזור על מנת לקבל אינפורמציה של תגובת אתר.