קצבי תנועה על העתקים

מפת קצבי תנועה וזחילה (באדום) לאורך העתק ים המלח והעתקי הכרמל-גלבע כפי שהתקבלו ממדידות GNSS ומודלים מכאניים.

ערכים מחושבים (במ”מ/שנה) ממדידות GNSS (Global Navigation Satellite System) ומודלים מכאניים של קבצי תנועה שמאלית (ערכים בשחור), קצבי פתיחה (ערכים בכחול) וקצבי זחילה רדודה (ערכים באדום). זחילה רדודה מצויה לאורך חלקו הדרומי והמרכזי של אגן ים המלח ובצפון בקעת הירדן. תיאור מלא של המודל ומדידות ה-GNSS הוצג במאמר של – Hamiel and Piatibratova (2021)

Hamiel, Y., & Piatibratova, O. (2021). Spatial variations of slip and creep rates along the southern and central Dead Sea Fault and the Carmel–Gilboa Fault System. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 126, e2020JB021585.

Tectonic map