נתוני מדי תאוצה

  • נתוני מדי תאוצה שנרשמו ברעידות אדמה שונות

    זמינות של נתוני תאוצות שנרשמו ברשת של מדי תאוצה באגף סייסמולוגיה הוא בסיסי ללימוד סיכון סייסמי. מבנה תת הקרקע של מקום מד תאוצה בשילוב הערכה אימפירית של תגובת אתר משפרים את הידע מהרשת הסייסמית.

    קובץ להורדה CSV