רעידות אדמה אחרונות

האם הרגשת רעידה שאינה מופיעה ברשימה?

במידה והרגשת רעידה אנא בדוק ברשימת הרעידות האחרונות אם הזמן שהרגשת מתאים לאחת הרעידות המופיעות בטבלה. יש ללחוץ על הרעידה על מנת לקבל נתונים נוספים על הרעידה וכמו כן אנו מבקשים למלא שאלון מה שהרגשת בזמן הרעידה?.
ברשימת הרעידות הזמן המופיע הוא זמן מקומי.
* A - רעידת אדמה שחושבה בצורה אוטומטית בלבד. יתכנו שינויים בעקבות עיבוד ידני.
* Felt - רעידת אדמה שהורגשה.


ברוכים הבאים לאגף סייסמולוגיה

המכון הגיאולוגי לישראל אמון ע"י משרד האנרגיה , לבצע מחקרים וסקרים להפחתת הסיכון הסייסמי למדינת ישראל. במסגרת זאת, אגף סיסמולוגיה יוזם מחקרים סייסמולוגים רבים להבנה טובה יותר של תופעות רעידות האדמה באזורנו והתוצאות הצפויות.

homeFrontCommand


האגף לסייסמולוגיה אחראי על הנושאים הבאים:
  •   הערכת הסיכון הסייסמי במרחבי ישראל, קרי; חיזוי תנודות הקרקע כאשר תתרחשנה רעידות אדמה.
  •   במסגרת זו מנוהלים מכלול הרשתות הסייסמיות , להלן; הקמה, תפעול, תחזוקי וכמובן רישום , תיעוד ואבטחת מידע.
  •   הפקת הביולטין הסייסמולוגי המשמש את הקהילה המדעית בארץ ובעולם ותורם למיפוי סיסמוגני כדלהלן.
  •   זיהוי האזורים הסייסמוגנים (העתקים ואזורים סייסמיים פעילים) והערכת שכיחות הפעילות הסייסמית בעוצמות (מגניטודות) שונות בכל אזור.
  •   בצוע מחקרים וסקרים להפחתת הסיכון הסייסמי במדינת ישראל וסביבותיה ולהבנה טובה יותר של תופעות רעידות האדמה באזורנו – הן עבור גורמי ממשל והן עבור גורמים מסחריים / עסקיים.